Bertík pomáhá

< Zpět na výběr kraje

Hlavní město Praha

„V projektu Dítě v hlavní roli poskytujeme terapii ohroženým dětem s různými příběhy - některé trpí konflikty mezi rodiči, byly šikanovány či zanedbávány. Jiné děti trpí pocity smutku. Cílem je, aby se děti cítily v rodině dobře a zlepšily se jejich vztahy s blízkými lidmi i postoj k sobě samým.“
Počet hlasů: 132
V Diagnostickém ústavu pro mládež pracujeme s chlapci na okraji společnosti. Často je poznáváme jako děti bez domova a pochopení. Tyto děti mají méně možností realizovat vlastní tužby a potřeby, než děti v běžných rodinách. Díky Nadačnímu fondu Albert můžeme chlapcům nabídnout pestřejší naplnění těchto potřeb a dovést je k žádoucím cílům. Děkujeme.
Počet hlasů: 60
Komplexní terapeutická dlouhodobá podpora pro lidi 15–26 let dlouhodobě potýkající se s psychickými obtížemi. Zaměřujeme se na zvládání a řešení obtíží spojených nejčastěji s depresemi, úzkostmi, traumaty, narušeným sebepojetím a vztahy s okolím. Předcházíme opakovaným krizím a hospitalizacím.
Počet hlasů: 111
Záměrem projektu je realizace aktivit pro děti žijící ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách, zaměřených na smysluplné trávení jejich volného času a posílení osobnostního a sociálního rozvoje. Děti se budou v průběhu roku pravidelně scházet v rámci podpůrných skupin, které budou obohaceny o výlety, pobytové víkendy a letní tábory.
Počet hlasů: 315
Pomáháme dětem ze sídliště Černý Most a okolí, které prožívají náročné životní období nebo tráví svůj volný čas na ulici. Pracovníci klubu těmto dětem již 20. rokem nabízejí aktivity a dovednosti směřující k vyrovnání jejich příležitostí s vrstevníky. \"Je milý, že někoho zajímáme.\" (klient, 14 let)
Počet hlasů: 365
Projekt Restart rodiny dává sociálně znevýhodněným rodinám příležitost začít znovu a lépe. Prostřednictvím podpůrných programů pracujeme s rodinami na znovuobnovení jejich potenciálu vytvářet zdravé, podnětné a láskyplné prostředí pro děti. Cílem je spokojené dítě ve fungující rodině.
Počet hlasů: 874
Pomáháme, aby ti, kterým zrovna štěstí nepřeje, měli svá rozhodnutí a kroky lehčí. Aby jejich děti mohly prožít úplně normální dětství a začít se prát s překážkami, až na to nastane opravdu čas. Rodinám v náročné životní situaci nabízíme psychologické i sociální poradenství a materiální pomoc.
Počet hlasů: 84
Pro děti z našeho zařízení jsme se rozhodli realizovat kurzy paddleboardingu. Cílem je, aby se naučily nové dovednosti, které mohou dlouhodobě využívat.
Počet hlasů: 935
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice již od roku 1999 poskytuje pobytovou sociální službu azylový dům, která poskytuje přechodné ubytování rodinám s dětmi a také jednotlivcům pečujícím o děti. Společným jmenovatelem všech ubytovaných v zařízení azylového domu je, že jsou bez stálého bydlení a potýkají se s řadou finančních i jiných existenčních problémů. Proto se také v rámci tohoto projektu zaměřujeme na soustavnou práci s dětmi převážně ve věkovém rozmezí 5 až 15 let. Naše dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi nám dávají za pravdu, že soustavné a pravidelné aktivity s dětmi přinášejí pozitivní výsledky v oblasti jejich psychiky i chování, což může kladně ovlivnit i funkčnost vztahů v rámci jednotlivých rodin. V rámci aktivit s dětskými uživateli služby jsou podporovány zdravé životní návyky, pravidelná školní docházka a vzdělávání, smysluplné využívání volného času.
Počet hlasů: 18

Informace o hlasování: Hlasovat můžete od 27.10. do 9. 11., a to v libovolném množství. Z jedné e-mailové adresy je však možné hlasovat pouze jednou za den. Odesláním hlasu a zadáním e-mailu potvrzujete, že jste se seznámili s dokumentem Kontakty - Ochrana osobních údajů (nadacnifondalbert.cz)