Bertík pomáhá

Pomozte dětem z dětských domovů na startu jejich dospělého života, když s podporou vlastní rodiny nemůžou počítat. V Domě na půl cesty se snažíme je co nejlépe připravit na samostatný život, aby měli potřebné sociální dovednosti, zařadili se na trh práce a byli nezávislí na systému sociální pomoci.
Počet hlasů: 143
Na letním táboře byla asi většina z nás, vzpomínky si neseme až do dospělosti. Zážitky z pobytů na letních táborech jsou zejména pro naše děti velice důležité. Poznají zde nové kamarády a získají nové sociální zkušenosti. Tábory se nachází vždy v přírodě u vody mezi lesy a vždy je pro děti připraven bohatý program sportovních a zážitkových činností. Zpět do domova si přiváží nezapomenutelné zážitky, na které dlouho vzpomínají. Finanční příspěvek, který z projektu získáme nám pomůže při financování pobytů našich dětí na táborech.
Počet hlasů: 990
Projekt je zaměřený na psychomotorický rozvoj dětí, který se v době pandemie téměř zastavil. Omezení pohybových aktivit a přesunutí života do online prostoru způsobilo nejen zastavení pohybového rozvoje, ale i kognitivního rozvoje a sociálních dovedností. Chceme děti vrátit zpět k pohybu, obnovit sociální kontakty a podpořit jejich imunitní systém.
Počet hlasů: 361
Snažíme se děti z dětského domova začleňovat do běžné společnosti a správně působit na jejich celkový rozvoj prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů. O letních prázdninách 2022 chceme děti zapojit do zájmových aktivit pořádaných běžně dostupnými organizacemi zaměřenými na vzdělávání a volný čas, a to ve společnosti vrstevníků z běžných rodin.
Počet hlasů: 7
Projekt je zaměřen na poskytnutí podpory dětem z Dětského domova v Jihlavě. Podpořit bychom chtěli vzdělávání dětí, které studují učební obory na běžných středních školách (nákupem učebnic a učebních pomůcek) a také jejich zapojení se do běžného života (prostřednictvím dovybavení startovacího bytu).
Počet hlasů: 349
Sociální integrace je pro děti z DD často složitým zato důležitým procesem. Děti umístěné v dětském domově mají kontakt se svými vrstevníky ve školách, ale hůře hledají kamarády mimo zařízení. Hledáme tedy způsoby, jak děti více začleňovat do běžného života. Tábor chápeme jako bezpečné prostředí k navazování nových kamarádství mimo zařízení.
Počet hlasů: 162
Zapojení dětí do rukodělné činnosti. Používání nástrojů a postupů práce se dřevem v praxi. Naučit se jednoduchou dřevovýrobu, včetně oprav. Radost a potěšení z opravdové práce přinášející dětem zkušenosti a dovednosti, které jako když v životě najdou.
Počet hlasů: 11
Naši chlapci pochází většinou z nepodnětného rodinného prostředí a sociálně slabých rodin. Cílem tohoto projektu je zajistit finanční prostředky na kurzy autoškoly a tím jim umožnit získání řidičského oprávnění sk.B,T popř. A, což jim otevře větší možnosti při hledání zaměstnání na trhu práce.
Počet hlasů: 4

Informace o hlasování: Hlasovat můžete od 27.10. do 9. 11., a to v libovolném množství. Z jedné e-mailové adresy je však možné hlasovat pouze jednou za den. Odesláním hlasu a zadáním e-mailu potvrzujete, že jste se seznámili s dokumentem Kontakty - Ochrana osobních údajů (nadacnifondalbert.cz)