Bertík pomáhá

< Zpět na výběr kraje

Olomoucký kraj

Pomocí tohoto projektu bychom rádi dopřáli šťastný a krásný úsměv jedné z našich dívek. Nastoupila na střední školu, připravuje se na povolání Ošetřovatelky ve zdravotnictví. Díky Vašemu finančnímu příspěvku budeme moci uhradit její ošetření a péči u zubního specialisty. Zbylé peníze bychom přidali na pobyt dětí o jarních prázdninách.
Počet hlasů: 26
Díky Vaší podpoře se dostanou všechny děti z Dětského domova v Přerově na letní tábory o prázdninách v roce 2022, kde získají nové kamarády a budou moci alespoň na chvíli zapomenout na starosti všedních dní. Pomozte nám v dětech budovat lásku a laskavost. Děkujeme.
Počet hlasů: 339
Jednoznačně tvrdíme, že podpora vzdělávání spojená s podporou koníčků znamená zvýšení konkurenceschopnosti našich klientů na trhu práce. Mnohdy se stane koníček i povoláním, někdy přivýdělkem, někdy kompenzací hlavního zaměstnání. Kdo má koníček, je spokojenější, vyrovnanější a následně úspěšnější.
Počet hlasů: 139
Ne všechny děti z našeho dětského domova mohou o prázdninách ke svým rodinám. Pro ty, které zůstanou v dětském domově i přes letní prázdniny 2022, bychom rádi uspořádali nezapomenutelný zážitkový týden na horách-stezka v oblacích, turistika, koně, koupání.
Počet hlasů: 8
Projekt bude spočívat v individuální psychologické pomoci dětem, které vyrůstají bez rodiny v ústavním zařízení. Bude řešit důsledky rizikového chování, kterým jsou děti a dospívající ohroženi. Řešení a prevence útěků, krádeží, záškoláctví nebo experimentování s návykovými látkami bude probíhat formou individuální nebo skupinové psychologické péče s cílem zdravého rozvoje osobnosti dítěte, změny chování a bezproblémového zapojení do běžné populace po dosažení dospělosti.
Počet hlasů: 78
Projekt je zaměřen na věkovou skupinu 9 – 20 let a hlavním cílem projektu je zkvalitnit, rozšířit a vytvořit podmínky pro zájmové vzdělávání dětí a vyvíjet tak u nich touhu po smysluplném využívání volného času, čím lze předcházet sociálně patologickým jevům. Projekt má pomoci ke zvýšení socializace dětí ve společnosti, k zabránění pocitu méněcennosti a k rozvoji jejich individuálních schopností a talentu, a je zaměřen preventivně a to činností v zájmových kroužcích či letních pobytech mimo domov.
Počet hlasů: 136
Projekt poskytuje jiný způsob práce s naší cílovou skupinou s ohledem na prevenci delikventního a protiprávního jednání. Působí i na širokou veřejnost a vytváří osvětu v této oblasti a destigmatizaci cílové skupiny. Cílem projektu je rozvinout sociální dovednosti účastníků, propojit děti s podobnou zkušeností a působit preventivně proti rizikovému chování.
Počet hlasů: 2
Posláním projektu je pomáhat dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích a podporovat u nich pozitivní postoj k životu a společnosti. Realizace projektu probíhá organizováním preventivních volnočasových aktivit, které rozvíjí skrytý dětský potenciál a učí je, jak smysluplně trávit volný čas a zvládat lépe starosti, se kterými se potýkají.
Počet hlasů: 6

Informace o hlasování: Hlasovat můžete od 27.10. do 9. 11., a to v libovolném množství. Z jedné e-mailové adresy je však možné hlasovat pouze jednou za den. Odesláním hlasu a zadáním e-mailu potvrzujete, že jste se seznámili s dokumentem Kontakty - Ochrana osobních údajů (nadacnifondalbert.cz)