Bertík pomáhá

< Zpět na výběr kraje

Zlínský kraj

Cílem projektu je finanční podpora sedmi studentů učňovských a maturitních oborů v roce 2022. Dospívající vychovávají často rodiče samoživitelé s nízkými příjmy. Studentům chceme umožnit dosáhnout odborného vzdělání a zvýšit tak jejich šanci v uplatnění se na trhu práce.
Počet hlasů: 346
Náš projekt je cílen na individuální podporu vzdělávacích a rozvojových potřeb dětí z DD a ZŠ Vizovice. Psychoterapie bude vedena k rozvoji dětí v oblasti vzniku a udržení zdravých mezilidských vztahů, zvyšování psychické odolnosti dětí a budování jejich zdravého sebevědomí. Doučování je zaměřeno na oblasti, ve kterých děti zaostávají.
Počet hlasů: 378
Náš projekt se zaměřuje především na kvalitní a smysluplné využití volného času našich dětí, což je v podstatě prevence rizikových jevů, které se v dětských domovech vyskytují velmi často. Finanční podpora NF Albert umožňuje dětem zapojit se do zájmových kroužků a rozvíjet tím svoje zájmy a nadání. Také si mohou pořídit lepší sportovní vybavení, které je dnes již nebytným standardem. O prázdninách mohou trávit čas na táborech se svými vrstevníky a navazovat nové sociální kontakty.
Počet hlasů: 88
Cílem projektu je zajištění smysluplného trávení volného času formou zájmových aktivit, které rozvíjejí jejich nadání a potenciál, zároveň minimalizují projevy rizikového chování a eliminují sociálně patologické jevy.
Počet hlasů: 5

Informace o hlasování: Hlasovat můžete od 27.10. do 9. 11., a to v libovolném množství. Z jedné e-mailové adresy je však možné hlasovat pouze jednou za den. Odesláním hlasu a zadáním e-mailu potvrzujete, že jste se seznámili s dokumentem Kontakty - Ochrana osobních údajů (nadacnifondalbert.cz)