Bertík pomáhá

< Zpět na výběr kraje

Středočeský kraj

Vaše finanční podpora bude využita na pronájem cvičného bytu, kde budou bydlet dva mladí dospěláci, kteří studují a žijí v dětském domově. Podstatou projektu je umožnit mladým lidem vyzkoušet si pod dohledem vychovatelů samostatné bydlení a fungování.
Počet hlasů: 168
Projekt je zaměřen na psychoterapeutickou a psychologickou podporu dětem s životním handicapem = nefunkční rodinou a životem mimo svoji rodinu. Nejdůležitější pomocí pro děti v ústavní výchově není materiální pomoc, ale léčení jejich psychických bolestí. Děkujeme za podporu našich dětí.
Počet hlasů: 17
SAMOSTATNĚ DO ŽIVOTA je projekt pro naše dospívající klienty od 14 let. Již od prvního dne, kdy se k nám dítě dostane, se zaměřujeme na jeho budoucí odchod z dětského domova. Tým vychovatelů proto rozšiřujeme o speciálního pracovníka, tzv. case managera, který skrze aktivity projektu pracuje s dětmi na zvýšení jejich šance obstát po odchodu z dětského domova. Case manager pomáhá dětem naučit se pečovat sám o sebe a o svoji domácnost, hospodařit s penězi, zajišťuje provoz našich tréninkových bytů. Z příspěvku NF Albert uhradíme část mzdy case managera. Děkujeme Vám!
Počet hlasů: 368
Projekt je určen pro děti od 5 do 18 let a jejich rodiny, které se ocitly v těžké životní situaci. Díky našim dobrovolníkům dětem dopřáváme zážitky, které by jinak neměly šanci zažít – ZOO, koupaliště, tvoření, sportovní kroužky,… Velký důraz klademe na doučování a podporu dítěte ve škole.
Počet hlasů: 152
Děti do dětského domova přicházejí z nefunkčních, částečně funkčních rodin, případně z ulice. Náplní projektu jsou aktivity podporující vzdělávání klientů na středních školách, volnočasové aktivity (které působí psycho a sociálně terapeuticky) a zabezpečení psychologa pro naše klienty. Cílem je pak vytvoření co nejlepší startovní pozice při odchodu dospělých klientů z dětského domova.
Počet hlasů: 327
Psychoterapie vedená odborníkem směřuje k dosažení, obnovení, udržení kvality života dětí. Umožňuje žít plnohodnotnější život s ohledem na své specifické potřeby a to především v aspektech osobních, zdravotních a sociálních.
Počet hlasů: 5

Informace o hlasování: Hlasovat můžete od 27.10. do 9. 11., a to v libovolném množství. Z jedné e-mailové adresy je však možné hlasovat pouze jednou za den. Odesláním hlasu a zadáním e-mailu potvrzujete, že jste se seznámili s dokumentem Kontakty - Ochrana osobních údajů (nadacnifondalbert.cz)