Bertík pomáhá

< Zpět na výběr kraje

Plzeňský kraj

Osobnostně rozvojová skupina Just Girly Things s terapeutickým přesahem je určená dívkám ve věku 11 až 16 let, které selhávají především v oblasti výchovy, vzdělávání, komunikace a vztahů mezi vrstevníky nebo ve vlastní rodině. Jsou často ohrožené sociálně patologickými jevy, potýkají se s výchovnými problémy, pochází z rizikového prostředí, řeší psychické potíže, teprve poznávají své silné a slabé stránky, vyvstávají jim otázky z oblasti dospívání, neorientují se v navazování a udržování vrstevnických vztahů, zažívají konflikty, potřebují terapeutický přístup a podporu.
Počet hlasů: 327
Lásku rodičů našim dětem neumíme nahradit, ale vytvořit krásné a smysluplné dětství v našich silách je. Cesta, kterou jsme se vydali, je jasná. Podpořit děti ve volnočasových aktivitách, umožnit zažít úspěch, být někým, mít kamarády a jistotu, že na to nejsem sám. Jednoduše \" Kdo si hraje nezlobí\".
Počet hlasů: 415
Podpořte s TOTEMem děti, které to už na startovní čáře života nemají jednoduché. Propojíme znevýhodněné děti s proškoleným dobrovolníkem. Ročně poskytneme odborné poradenství 60 rodinám a správného parťáka najdeme pro 30 dětí. Součástí je i doučování tam, kde rodiče své děti vzdělávat nezvládnou.
Počet hlasů: 165
Přispějte k vytváření pozitivního vztahu dětí z chudých rodin ke vzdělání skrze kvalitní trávení volného času! Pandemie koronaviru je o něj zcela připravila a navíc jim i vzala možnost na dlouhý čas docházet do školy. Projekt volnočasového klubu pro děti ve věku 6-12 let v Plzni posiluje jejich motivaci ke vzdělání a snižuje tak školní neúspěšnost.
Počet hlasů: 71
Projekt je zaměřen na zvýšení odborné způsobilosti klientů Výchovného ústavu v Hostouni prostřednictvím realizace odborných kursů v souvislosti s přípravou na budoucí povolání. Toho bychom chtěli dosáhnout na základě realizace odborných kursů (svářečský kurs a barmanský kurs). Cílem je zvýšení profesní kvalifikace těchto klientů a uplatnitelnost na trhu práce.
Počet hlasů: 2
Doučování dětí v dětském domově, zlepšení školního prospěchu, tím i vztahu ke škole a rozšíření všeobecného rozhledu. Naším přáním je najít zájemce, kteří nám pomohou s doučováním, psaním úkolů a přípravou na vyučování. V rodince má 1 vychovatel 8 dětí. Není možné se věnovat všem tak, jak bychom si přáli.
Počet hlasů: 110

Informace o hlasování: Hlasovat můžete od 27.10. do 9. 11., a to v libovolném množství. Z jedné e-mailové adresy je však možné hlasovat pouze jednou za den. Odesláním hlasu a zadáním e-mailu potvrzujete, že jste se seznámili s dokumentem Kontakty - Ochrana osobních údajů (nadacnifondalbert.cz)