Bertík a MY

Bertík a MY
Dětský domov Hranice

Bertík a MY

Projekt je zaměřen na věkovou skupinu 9 – 20 let a hlavním cílem projektu je zkvalitnit, rozšířit a vytvořit podmínky pro zájmové vzdělávání dětí a vyvíjet tak u nich touhu po smysluplném využívání volného času, čím lze předcházet sociálně patologickým jevům. Projekt má pomoci ke zvýšení socializace dětí ve společnosti, k zabránění pocitu méněcennosti a k rozvoji jejich individuálních schopností a talentu, a je zaměřen preventivně a to činností v zájmových kroužcích či letních pobytech mimo domov.
Počet hlasů: 136

Informace o hlasování: Hlasovat můžete od 27.10. do 9. 11., a to v libovolném množství. Z jedné e-mailové adresy je však možné hlasovat pouze jednou za den. Odesláním hlasu a zadáním e-mailu potvrzujete, že jste se seznámili s dokumentem Kontakty - Ochrana osobních údajů (nadacnifondalbert.cz)