Just Girly Things - Jen holčičí věci

Just Girly Things - Jen holčičí věci
ARTEDA, z.s.

Just Girly Things - Jen holčičí věci

Osobnostně rozvojová skupina Just Girly Things s terapeutickým přesahem je určená dívkám ve věku 11 až 16 let, které selhávají především v oblasti výchovy, vzdělávání, komunikace a vztahů mezi vrstevníky nebo ve vlastní rodině. Jsou často ohrožené sociálně patologickými jevy, potýkají se s výchovnými problémy, pochází z rizikového prostředí, řeší psychické potíže, teprve poznávají své silné a slabé stránky, vyvstávají jim otázky z oblasti dospívání, neorientují se v navazování a udržování vrstevnických vztahů, zažívají konflikty, potřebují terapeutický přístup a podporu.
Počet hlasů: 327

Informace o hlasování: Hlasovat můžete od 27.10. do 9. 11., a to v libovolném množství. Z jedné e-mailové adresy je však možné hlasovat pouze jednou za den. Odesláním hlasu a zadáním e-mailu potvrzujete, že jste se seznámili s dokumentem Kontakty - Ochrana osobních údajů (nadacnifondalbert.cz)