Bertík pomáhá

Právě teď probíhá na hypermarketech a vybraných supermarketech Albert charitativní kampaň Bertík pomáhá. V tomto období od 22. 10. do 5. 11. můžete svým „online Bertíkem“ podpořit navíc i jeden z následujících čtyř projektů, které pomáhají ve více krajích České republiky.

Nadační fond Albert rozdělí finanční prostředky mezi čtyři soutěžící organizace dle počtu získaných hlasů – Bertíků. První projekt s největším počtem hlasů získá 40 000 Kč, druhý 30 000 Kč, třetí 20 000 Kč a projekt s nejnižším počtem hlasů 10 000 Kč.

I Váš Bertík může pomoci nabrat správný směr tisícům dětských příběhů.

Psychologická pomoc dětem, které prošly týráním, zanedbáváním a zneužíváním ve své původní rodině
Hvězdy dětem z.s.

Psychologická pomoc dětem, které prošly týráním, zanedbáváním a zneužíváním ve své původní rodině

Našim cílem je odstranění psychické deprivace dětí v dětských domovech, rozvoj psychosociálních dovedností, začlenění dítěte do společnosti, prevence asociálního chování a patologických sociálních projevů. Pomáháme těmto dětem zmírnit trápení a orientovat se ve svých citech, tak aby se mohly dále optimálně rozvíjet jako ostatní děti. Každé dítě může být HVĚZDOU.
Počet hlasů: 2140
Bertík podporuje Mistry světa!
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

Bertík podporuje Mistry světa!

Cílem projektu je umožnit dětem ze sociálně slabého prostředí bez finančních možností, které žijí svůj život ,,na ulici\", rozvíjet svůj pohybový talent. Tyto děti jsou velmi talentované, avšak nemají z finančních důvodů možnost navštěvovat taneční školy. I za těchto podmínek se dokázaly stát Mistry ČR i světa. Naše i vaše pomoc těmto dětem pomůže k jejich lepší budoucnosti.
Počet hlasů: 246
Čas pro pěstounské děti
Rozum a Cit, z. s.

Čas pro pěstounské děti

Cílem projektu je nabídnout dětem v pěstounské péči prostor pro společné setkávání, což posiluje pocit sounáležitosti a pomáhá budovat sebedůvěru, která může být z původních rodin narušená. Díky víkendovým pobytům či výletům – jejichž náplní jsou mimo sportovního programu v přírodě také terapeutické aktivity – děti rozvíjí svoji fantazii, kreativitu, učí se respektovat odlišnosti. To všechno je vede k toleranci a pozitivně ovlivňuje jejich sebepojetí a sebevědomí.
Počet hlasů: 2184
KALEIDOSKOP
DOMINO cz, o. p. s.

KALEIDOSKOP

Hlavním cílem projektu je komplexní a systematická pomoc dětem a mladým lidem do 26 let z náhradní rodinné péče ze Zlínského, Moravskoslezského i Olomouckého kraje. Náplní projektu je motivovat a podporovat děti a mladé lidi k osobnímu rozvoji, ke stabilizaci jejich života, k ujasnění si hodnot, osvobození se od životních traumat a převzetí zodpovědnosti za své skutky a tím i svou budoucnost. V rámci projektu k tomu využíváme dvě cesty – – pracovní rehabilitaci – ergoterapie a preventivní programy. Interaktivní forma s sebou přináší možnost spojit teoretickou rovinu s praktickou, což vede k tomu, že děti a mladiství dokážou veškeré své znalosti a dovednosti využít v reálných situacích, které je v životě zastihnou.
Počet hlasů: 52

Informace o hlasování: Hlasovat můžete od 22. 10. do 5. 11., a to v libovolném množství. Z jedné e-mailové adresy je možné ale hlasovat pouze jednou za den.