Bertík pomáhá

< Zpět na výběr kraje

Jihočeský kraj

Po celoročním pobytu v Dětském domově se snažíme, aby si děti od svých kmenových vychovatelů „odpočinuly“, vyzkoušely si spolupráci s jinými dospělými, v jiném kolektivu dětí, v jiném prostředí s jinými pravidly chování. Rádi bychom děti z našeho Dětského domova poslali na letní dětské tábory s různým zaměřením - cílové hry, péče o zvířata, arteterapie, nebo sport.
Počet hlasů: 9
Ukážeme dětem, že chovat se ekologicky znamená chovat se ohleduplně ke svému okolí. Poznají, proč je důležité chránit přírodu, zapojí se do úklidu své čtvrti, budou umět správně třídit a neplýtvat. Děti se naučí vážit si prostředí, ve kterém žijí, a vnímat vlastní život v souvislostech celé planety.
Počet hlasů: 487
Projekt nabízí romským dětem, které žijí ve složitých socioekonomických podmínkách a nemají doma zázemí pro rozvoj svých dovedností, pravidelné výchovně vzdělávací aktivity, vedoucí ke zlepšení školních výsledků, všeobecných znalostí, k eliminaci sociálního vyloučení a společensky nežádoucích jevů.
Počet hlasů: 4
Projekt je zaměřen na různorodé aktivity s dětmi, které by jinak tuto možnost vzhledem k prostředí, ve kterém vyrůstají, neměly. Vytváří bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času a přispívá k rozvoji dětské osobnosti, manuálních dovedností, kreativity a jejich vlastní iniciativy.
Počet hlasů: 22
Sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, závislosti, násilí v rodinách…To jsou témata, která v naší poradně řeší psychologové a terapeuti s dětmi, mladými lidmi a jejich rodinami. Pomáhají jim překonat životní krize, nastartovat nový začátek. Projekt podpoří 18 ohrožených rodin s dětmi, které navštěvují psychologickou poradnu RC Radost.
Počet hlasů: 577
Projekt je určen dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří jsou uživateli Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Temperi, o.p.s. Uživatelé se budou moci zapojit do netradičních a tematicky zaměřených aktivit během celého roku. Jedná se o aktivity nad rámec běžných volnočasových aktivit, které v klubu probíhají.
Počet hlasů: 86
Pomocnou ruku ovdovělým rodinám podávají Vrběnky – pečovatelky, které v rodině působí v době, kdy je ovdovělý rodič v práci. Postarají se o děti, zajistí převod na kroužky, pomohou se školní přípravou. Děti neztrácí možnost neformálního vzdělávání a rodiče mohou dál vykonávat stávající zaměstnání.
Počet hlasů: 619
V rámci lyžařského výcvikového zájezdu seznámíme účastníky s historií a současností běžeckého a sjezdového lyžování na Šumavě, proto výcvik konáme na Zadově v místě 1. MS v lyžování v ČR. Děti s nařízenou ÚV se seznámí jak s historií, technikou lyžování a snowboardingu. Na vlastní kůži odzkouší pozitivní i negativní stránky této činnosti a posílí svůj zdravotní stav i tělesnou zdatnost.
Počet hlasů: 5

Informace o hlasování: Hlasovat můžete od 27.10. do 9. 11., a to v libovolném množství. Z jedné e-mailové adresy je však možné hlasovat pouze jednou za den. Odesláním hlasu a zadáním e-mailu potvrzujete, že jste se seznámili s dokumentem Kontakty - Ochrana osobních údajů (nadacnifondalbert.cz)