Pro lepší život dětí v azylovém domě

Pro lepší život dětí v azylovém domě
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

Pro lepší život dětí v azylovém domě

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice již od roku 1999 poskytuje pobytovou sociální službu azylový dům, která poskytuje přechodné ubytování rodinám s dětmi a také jednotlivcům pečujícím o děti. Společným jmenovatelem všech ubytovaných v zařízení azylového domu je, že jsou bez stálého bydlení a potýkají se s řadou finančních i jiných existenčních problémů. Proto se také v rámci tohoto projektu zaměřujeme na soustavnou práci s dětmi převážně ve věkovém rozmezí 5 až 15 let. Naše dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi nám dávají za pravdu, že soustavné a pravidelné aktivity s dětmi přinášejí pozitivní výsledky v oblasti jejich psychiky i chování, což může kladně ovlivnit i funkčnost vztahů v rámci jednotlivých rodin. V rámci aktivit s dětskými uživateli služby jsou podporovány zdravé životní návyky, pravidelná školní docházka a vzdělávání, smysluplné využívání volného času.
Počet hlasů: 17

Informace o hlasování: Hlasovat můžete od 27.10. do 9. 11., a to v libovolném množství. Z jedné e-mailové adresy je však možné hlasovat pouze jednou za den. Odesláním hlasu a zadáním e-mailu potvrzujete, že jste se seznámili s dokumentem Kontakty - Ochrana osobních údajů (nadacnifondalbert.cz)